\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///
Категорија: Uncategorised
Електронско општинско веће
Електронско општинско веће"Електронско општинско веће" је софтверска платформа за савремено електронско управљање састанцима општинских већа и комисија. Корисници система су општински већници, председници и заменици председника и секретари општинских већа. Систем служи да организује дневни ред заседања већа евиденције, спискове одбора, објављивања података о састанцима, агенде, донетим решењима, протоколима, размену електронских докумената и материјала, слање е-маилова члановима Општинског већа и одбора, и многе друге опције. Подаци се чувају и архивирају централно и електронски материјали су стално на располагању и може се приступити у било које време путем Интернет претраживача.
Функционалност платформе
Функционалност платформе"Е-Општинско веће" је електронски систем који пружа могућност за складиштење и дељење информација и електронских докумената који се односе на организацију и вођење састанака општинских већа и комисија. Електронски записи са састанака укључују информације о састанцима, програмима, информације огласању, протокола, материјала за састанке, докумената и других датотека. Софтверска платформа омогућава дељење скенираних папирних докумената, скица, планова, текстуалне документе, табеле, графике, фотографије, савете и још много тога. Софтвер садржи функцију за слање е-маилова члановима већа и одбора, као што су писма, позивнице и други материјали и фајлови.
Предности система
Е-Општинско  веће"Е-Општинско веће" је платформа за управљање састанцима општинских већа и комисија, која има следеће предности: предности чувања електронских евиденција састанака општинских већа и комисија, лак приступ од стране свих већника, штеди време и трошкове, централизовано складиштење и архивирање информација, платформа је независтан систем, лак приступ са било ког места преко Интернета коришћењем лаптоп, таблета и смарт телефона, велика претрага и филтрирање података, централизовано складиштење и повраћај историје састанака и докумената, различита функционалност система, безпапирни састанци, корисни утицај на уштеду папира и тонера што штити животну средину, као и многе друге корисне функције.
 
Project "Establishment of Cross-border Network among the Municipal councils in the cross - border region - MC-NET".
The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO006.
This product is developed with the financial support of EU.