\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///

Удружење југозападних општина
Огранак Софија
Република Бугарска
Област Софија
2200 Сливница
Ул. "Уједињење" бр. 1
Тел. 00359 73 88 22 75
Факс 00359 73 88 26 81
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web: www.aswm.net

Партнер
Општина Владичин Хан
Република Србија
17510 Владичин Хан
Ул. "Светосавска" бр. 1
Тел. 0038117472260
Факс 0038117473073
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Web: www.vladicinhan.org.rs


Електронски састанци општинских већа и одбора
Пројекта обухвата веб софтверски производ намењен за електронско управљање састанцима општинских већа, у циљу оптимизације процеса и вођење безпапирних састанака општинских већа и комисија.

Електронска дистрибуција информација и безпапирни састанци 
Развој овог специјализованог софтвера за вођење безпапирних састанака општинских већа има следеће специфичне функције - дистрибуира програме и материјале за седнице општинских већа, дистрибуира докумената и информације између сталних и привремених комисија и одбора, организује проток информација између Секретаријата и спољни људи и организује претрагу на основу наведених критеријума. Додатна могућност софтвера је да оспособи грађане и организације цивилног друштва да буду информисани.

Софтверска платформа за електронско управљање општинског већа
Општи циљ пројекта је да промовише коришћење информационих и комуникационих технологија у вођењу састанака општинских већаи одбора у локалној самоуправи, трансфера знања, размену искустава, најбољих пракси и развијање успешне партнерскесарадње.

Специфични циљеви софтвер за безпапирна заседања и електронско управљање општинским већима
Софтвер спроводи електронску контролу и креира Добру праксу у локалној власти те представља основ за развој будућих заједничких пројеката. Интеграција нових информационих услуга је корак који доприноси концепту е-управе у општинама и има за циљ да унапреди процес доношења одлука, размену информација, унапређење безбедности, безпапирно складиштење, лаку доступност и многе друге погодности.
MC-NET - Municipal Council Network
Съобщение:
ID: {messages___id_raw} Дата: {messages___date_time}
Група: {messages___group} Тип на съобщението: {messages___message_type_raw}
Заглавие {messages___message_title_raw}
Описание:
{messages___message_text_raw}

Електронски систем за управљање седница општинског већа и комисија
Платформа представља модеран иструмент за електронско управлјанје седницама општинског већа и комисија Предвиђено је да се софтвер може користити од стране већника, председника општине и заменика председника општине, секретара општине и општинског већа. Систем служи да организује дневни ред седнице, одборничке датотеке, спискове одбора, објављивање података о информацијама са састанака, дневног реда, објављивање одлука, протокола, дељење електронских докумената и материјала, слање е-маилова општинском већу и комисијама и многе друге опције. Подаци се чувају и архивирају централно и електронски материјали су стално на располагању и може се приступити у било које време преко стандардног веб претраживача, у зависности од дефинисаних права корисника.

Функционалност платформе
Платформе пружа могућност за складиштење и дељење информација и електронских докумената у вези са организацијом и вођењем састанака општинског већа и комисија. Електронски записи са састанака укључују информације о састанцима, програмима, информације о одлукама гласања, протокола, материјала за састанке, докумената и других датотека. Софтверска платформа омогућава дељење скенираних папирних докумената, скица, планова, текстуалних докумената, табеле, графике, фотографије, савете и још много тога. . Софтвер садржи функцију за слање е-маилова већницима и члановима одбора, у циљу слања писма, позивница и других материјале и датотека.

Предности система
Електронски система контроле састанака општинских већа и комисија су следеће:
- Електронски записи са састанака Општинског већа и одбора
- Лакa приступачност за све већнике
- Уштеда времена и новца
- Централизовано складиштење информација
- Платформа је независна од система
- Лака приступачност са било ког места преко интернета
- Велике могућности претраживања и филтрирања података
- Корисни утицај на уштеду папира и тонера као и заштиту животне средине
- Централизовано складиштење и архивирање докумената
- Различите функционалности система
- Безпапирни састанци

Комплетне информације о софтверу
Детаљне информације о софтверу на српском језику могу се преузети овде.
Детаљне информације о софтверу на бугарском језику можете преузети овде.


Електронско општинско веће
Електронско општинско веће"Електронско општинско веће" је софтверска платформа за савремено електронско управљање састанцима општинских већа и комисија. Корисници система су општински већници, председници и заменици председника и секретари општинских већа. Систем служи да организује дневни ред заседања већа евиденције, спискове одбора, објављивања података о састанцима, агенде, донетим решењима, протоколима, размену електронских докумената и материјала, слање е-маилова члановима Општинског већа и одбора, и многе друге опције. Подаци се чувају и архивирају централно и електронски материјали су стално на располагању и може се приступити у било које време путем Интернет претраживача.
Функционалност платформе
Функционалност платформе"Е-Општинско веће" је електронски систем који пружа могућност за складиштење и дељење информација и електронских докумената који се односе на организацију и вођење састанака општинских већа и комисија. Електронски записи са састанака укључују информације о састанцима, програмима, информације огласању, протокола, материјала за састанке, докумената и других датотека. Софтверска платформа омогућава дељење скенираних папирних докумената, скица, планова, текстуалне документе, табеле, графике, фотографије, савете и још много тога. Софтвер садржи функцију за слање е-маилова члановима већа и одбора, као што су писма, позивнице и други материјали и фајлови.
Предности система
Е-Општинско  веће"Е-Општинско веће" је платформа за управљање састанцима општинских већа и комисија, која има следеће предности: предности чувања електронских евиденција састанака општинских већа и комисија, лак приступ од стране свих већника, штеди време и трошкове, централизовано складиштење и архивирање информација, платформа је независтан систем, лак приступ са било ког места преко Интернета коришћењем лаптоп, таблета и смарт телефона, велика претрага и филтрирање података, централизовано складиштење и повраћај историје састанака и докумената, различита функционалност система, безпапирни састанци, корисни утицај на уштеду папира и тонера што штити животну средину, као и многе друге корисне функције.
 
Project "Establishment of Cross-border Network among the Municipal councils in the cross - border region - MC-NET".
The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO006.
This product is developed with the financial support of EU.

Још чланака...

  1. About