\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///
Категорија: Uncategorised

Електронски систем за управљање седница општинског већа и комисија
Платформа представља модеран иструмент за електронско управлјанје седницама општинског већа и комисија Предвиђено је да се софтвер може користити од стране већника, председника општине и заменика председника општине, секретара општине и општинског већа. Систем служи да организује дневни ред седнице, одборничке датотеке, спискове одбора, објављивање података о информацијама са састанака, дневног реда, објављивање одлука, протокола, дељење електронских докумената и материјала, слање е-маилова општинском већу и комисијама и многе друге опције. Подаци се чувају и архивирају централно и електронски материјали су стално на располагању и може се приступити у било које време преко стандардног веб претраживача, у зависности од дефинисаних права корисника.

Функционалност платформе
Платформе пружа могућност за складиштење и дељење информација и електронских докумената у вези са организацијом и вођењем састанака општинског већа и комисија. Електронски записи са састанака укључују информације о састанцима, програмима, информације о одлукама гласања, протокола, материјала за састанке, докумената и других датотека. Софтверска платформа омогућава дељење скенираних папирних докумената, скица, планова, текстуалних докумената, табеле, графике, фотографије, савете и још много тога. . Софтвер садржи функцију за слање е-маилова већницима и члановима одбора, у циљу слања писма, позивница и других материјале и датотека.

Предности система
Електронски система контроле састанака општинских већа и комисија су следеће:
- Електронски записи са састанака Општинског већа и одбора
- Лакa приступачност за све већнике
- Уштеда времена и новца
- Централизовано складиштење информација
- Платформа је независна од система
- Лака приступачност са било ког места преко интернета
- Велике могућности претраживања и филтрирања података
- Корисни утицај на уштеду папира и тонера као и заштиту животне средине
- Централизовано складиштење и архивирање докумената
- Различите функционалности система
- Безпапирни састанци

Комплетне информације о софтверу
Детаљне информације о софтверу на српском језику могу се преузети овде.
Детаљне информације о софтверу на бугарском језику можете преузети овде.